מצודות על שמואל ב יג יב

<< מצודות על שמואל ב • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"אל תענני" - אל תאנס אותי

"כי לא יעשה וגו'" - לאנס את הבתולות ולזה אל תעשה גם אתה את הנבלה הזאת

"אל אחי" - אל תעשה כזאת אתה אחי

מצודת ציון

"תענני" - מלשון עינוי

"הנבלה" - דבר גנאי וכעור