מצודות על שמואל ב יג לה

<< מצודות על שמואל ב • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"הנה בני המלך" - העם הבא בני המלך המה והיה אם כן כדבר עבדך שאמנון לבדו מת