מצודות על שמואל ב יג כה

<< מצודות על שמואל ב • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"ויברכהו" - על נדבת לבו

"ולא נכבד עליך" - כי כאשר נלך כלנו יהיה לך לעול כבד וטרחה מרובה

מצודת ציון

"ויפרץ" - ענין הפתוי ברבוי דברים והוא הפוך מן (שם יט ג) ויפצר בם