מצודות על שמואל ב יג ח

מצודות על שמואל ב • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"ותבשל" - עוד פעם על המחבת בשמן

מצודת ציון

"הבצק" - העיסה ואמר כן על שם סופו כי אחר הלישה נקרא בצק וכן (ישעיהו מד יט)אפיתי על גחליו לחם

"ותלבב" - וחלטה