מצודות על שמואל ב ה כד

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"כשמעך" - כאשר תשמע קול צעדה וגו' אז תחרץ להלחם כי אז יצא ה' רצה לומר אז שלח מלאכו להכות בהם (ועם שאין מעצור לה' להושיע מבלי תחבולות הסבוב מאחריהם ומבלי קביעת זמן מכל מקום אמר כן לנסותו הישמור מצותיו בדבר המלחמה או יקל בעיניו כאשר הקל בהם שאול)

מצודת ציון

"צעדה" - מלשון צעד ופסיעה

"תחרץ" - תנענע ממקומך להלחם כמו (שמות יא ז)לא יחרץ כלב לשונו ופירושו לא נעה לשונו לנבוח