מצודות על שמואל ב ה יב

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"וידע דוד" - במה אשר גוי לא ידע יעבדוהו הכיר שה' הכינו למלך ואשר נשא ממלכתו היא בעבור ישראל ולא תלה הדבר בעצמו

מצודת ציון

"נשא" - ענין הרמה