מצודות על שמואל ב ה ג

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


 

מצודת דוד

"לפני ה'" - לפני ארון ה' כי הביאוהו שמה לפי שעה

"ויכרות וגו'" - להיות להם לאוהב כאשר ליהודה

"כל זקני ישראל" - אשר כח בידם להמליכו