מצודות על שמואל ב ה טו

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"ואלישוע" - הוא אלישמע הנזכר שם כי שם חשב שני בנים אשר שמם אלישמע ובמקום אחר בדברי הימים (א יד ה) קורא גם כן להראשון אלישוע