מצודות על שמואל ב ה ז

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"מצודת ציון" - שם מבצר חזק סמוך למקום יבוס

"היא עיר דוד" - לאחר זה הסבו שמה וקראו עיר דוד

מצודת ציון

"מצודת" - ענינו מבצר חזק, כמו (ירמיה מח) והמצודות נתפשה.