מצודות על שמואל ב ה כא

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • מצודת ציון

"וישאם" - ושרפם כמו (נחום א ה)ותשא הארץ מפניו ובמשנה (ראש השנה פרק ב משנה ב)משיאין משואות