מצודות על שמואל ב ה א

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"עצמך ובשרך" - אנו קרובים לך כמו כל בית יהודה כי כולנו בני איש אחד נחנו

מצודת ציון

"עצמך" - מלשון עצם