מצודות על שופטים ג כב

<< מצודות על שופטים • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"ויצא הפרשדנה" - גם זה היה סיבה לחשוב שעושה צרכיו כי הריחו סרחון הצואה

"ויסגר החלב" - אחז להב החרב לבל תצא מעצמה כי אהוד לא שלף החרב מבטנו כי חשש פן יטפטף עליו דם וירגישו הרואים אותו כשהוא יוצא

"גם הנצב" - בכדי שימות מיד ולא יצעק תחבה בעומק  

מצודת ציון

"הנצב" - הוא יד החרב שמעמיד אותה לעשות מלאכתה

"הלהב" - היא ברזל החרב כי היא מברקת כלהב כשהיא מרוטה כמו (נחום ג ג)ולהב חרב

"שלף" - ענין הוצאה כמו (יהושע ה יג)וחרבו שלופה

"הפרשדונה" - הפרש והצואה