מצודות על שופטים ג י

<< מצודות על שופטים • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"ותעז ידו" - חזקה ידו לנצחו בכל פעם

"רוח ה'" - התעוררות חכמה לשפוט ואמיץ לבב להלחם  

מצודת ציון

"ותעז" - ענין חוזק