מצודות על שופטים ג כח

<< מצודות על שופטים • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"כי נתן ה'" - במה שהספיק בידו להמית את המלך

"מעברות הירדן למואב" - כי ארץ מואב היא מעבר הירדן המזרחי ולכדו מקום מעבר הירדן לבלי תת לעבור לארצם את אנשי מואב אשר היו בארץ ישראל למשול בה

"רדפו" - רצה לומר לכו במרוצה