מצודות על שופטים ג יח

<< מצודות על שופטים • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"וישלח וגו'" - כי האחד בקל יוכל להמלט מה שאין כן כשהם רבים

"כלה להקריב" - אחר שמסר כל המנחה