מצודות על שופטים ג ז

<< מצודות על שופטים • פרק ג
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"ויעשו וגו'" - עד הנה אמר דרך כלל ספור מעשיהם בכל ימי השופטים ומעתה יחזור לספר דרך פרט בימי כל שופט ואמר טרם שעמד השופט הראשון עשו הרע  

מצודת ציון

"אשרות" - אילן הנעבד