מצודות על שופטים ג יז

<< מצודות על שופטים • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"איש בריא" - גם זה היתה סיבת מיתתו כי על היותו שמן ובעל בשר יקשה עליו ההקמה וטרוד בה ולא היה נשמר מאהוד  

מצודת ציון

"בריא" - בעל בשר שמן וכמו (מלכים א ה ג)עשרה בקר בריאים