מצודות על שופטים ג ו

מצודות על שופטים • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"ויקחו" - רצה לומר אבל לא עמדו בנסיון ולקחו בנותיהם וגו' וסוף הדבר היה שעל ידי זה עבדו אלהיהם