מצודות על נחום ג יב

<< מצודות על נחום • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"כל מבצריך" - עריך המבצרים יהיו נוחים לכבוש כאלו היו תאנים והם מבוכרים בבשול כי אז אם ינועו את האילן נופלים הם מעצמם על פי הרוצה לאכלם כן בנקל יכבוש נ"נ את ערי מבצריך

מצודת ציון

"עם בכורים" - כמו ובכורים וכן אדמוני עם יפה עינים (שמואל א טז)ורצה לומר ויפה עינים

"בכורים" - ענין גמר הבשול כמו בכורה אותה נפשי (מיכה ז)

"ינועו" - מלשון הנעה והנדה