מצודות על נחום ג יא

<< מצודות על נחום • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"גם את וגו'" - כמו שנוא בקשה עזר ומעוז להנצל מן האויב כן תבקשי את וכאומר והנה לא תמצא כמו שלא מצאה נוא

"ותהי נעלמה" - תהיה נעלמה מן העולם כאלו לא היית

"גם את" - גם אתה נינוה לא תהיה טובה ממנה כי תהיה שכורה ר"ל מגודל הצרה תהיה מבולבלת בדעת כמו השכור

מצודת ציון

"נעלמה" - מלשון העלם

"מעוז" - ענין חוזק