מצודות על נחום ג י

<< מצודות על נחום • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"גם היא" - עם כל החוזק והעזר הלכה לגולה בשבי על ידי הכשדים ואת עולליה בקעו בראש כל החוצות ועל המכובדים שבה השליכו גורל לחלקם ביניהם וכל גדוליה אסרו בשלשלאות

מצודת ציון

"עולליה" - בניה הקטנים

"ירוטשו" - ענין בקיעה כמו וקשתות נערים תרטשנה (ישעיהו י"ג)

"ידו" - ענין השלכה כמו ואל עמי ידו גורל (יואל ד)

"רתקו" - ענין שלשלאות כמו עשה הרתוק (יחזקאל ז)ורצה לומר קשרו בשלשלאות

"בזקים" - גם היא ענין שלשלאות כמו לאסור מלכיהם בזיקים (תהלים קמט)ועם כי אמר רתקו אמר גם בזקים לתוספת ביאור וכן מסעף פארה (ישעיהו י)