מצודות על נחום ג ז

<< מצודות על נחום • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


 

מצודת דוד

"מאין" - מאיזה מקום אבקש לך מנחמים והוא כפל ענין במ"ש

"כל רואיך" - כל הרואים אותך בשפלותך ובזיונך ינוד להתרחק ממך כדרך שמתרחקים מדבר מאוס

"ואמר" - הרואה בבזיונך יאמר הנה שדדה נינוה מי ינוד לה בראש כדרך המנחמים כאומר הלא אין לה אוהבים כי הרעה לכל העכו"ם  

מצודת ציון

"ידוד" - מלשון נדידה

"שדדה" - ענין עושק

"ינוד" - מלשון נדידה והנעה

"מאין" - מאיזה מקום