מצודות על נחום ג טז

<< מצודות על נחום • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"הרבית" - מאז הרבית רוכליך יותר מכוכבי שמים ועתה הם כילק הפושט כנפיו ויעוף ר"ל הנה נסו והלכו שבי

מצודת ציון

"הרבית" - מלשון רבוי

"רכליך" - סוחריך וכן בעיר רוכלים שמו (יחזקאל יז)

"פשט" - ענין פרישה

"ויעף" - מלשון עפיפה ופריחה