מצודות על נחום ג ה

<< מצודות על נחום • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"והראיתי" - אראה את כל העכו"ם את גלויך ואת הממלכות את קלונך ובזיונך

"הנני אליך" - הנה אני אלחם בך

"וגליתי שוליך" - לפי שהמשילה לזונה אמר לשון בזיון הזונה שמפשיטין חלוקה ומהפכין מלמטה למעלה דרך בזיון ומגלים שולי החלוק בהגבהתה כלפי מעלה על פניה

מצודת ציון

"וגליתי" - מלשון גלוי

"שוליך" - היא תחתית הבגד כמו על שולי המעיל (שמות כ"ח)

"מערך" - גלויך וכן עריה בושת (מיכה א')

"קלונך" - מלשון קלון ובזיון