מצודות על נחום ג ט

<< מצודות על נחום • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"פוט ולובים" - ר"ל גם פוט ולובים שהיו בעזרתך אתה נינוה גם הם היו בעזרתה

"כוש עצמה" - כוש היה לה לחוזק כי בא לה לעזרה וגם אנשי מצרים באו בעזרתם ואין קצה אל הבאים בעזרתה

מצודת ציון

"עצמה" - ענין חוזק

"פוט ולובים" - שמות אומות