מצודות על מלכים א יח מו

<< מצודות על מלכים א • פרק יח
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"וישנס" - חגר מתניו להיות מזורז ביותר ורץ רגלי לפני מרכבת אחאב עד המקום אשר יבואו בו ליזרעאל ועשה זאת לחלוק כבוד למלכות

"ויד ה'" - רצה לומר רוח גבורה מה'

מצודת ציון

"וישנס" - ענין חגורה ואין לו דומה

"עד באכה" - עד אשר תבוא וכאילו ידבר למול היודע המקום