מצודות על מלכים א יח מג

<< מצודות על מלכים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"שוב שבע פעמים" - רצה לומר שבעה פעמים אמר לו לשוב ולהביט

"עלה נא" - עמי מתחילה אל ראש ההר

"הבט דרך ים" - ראה לפאת המערב אם נראה עבים עולים ובעצמו לא רצה להפנות אנה ואנה עד עת תקובל תפלתו

מצודת ציון

"אין מאומה" - אין כלום