מצודות על מלכים א יח כח

<< מצודות על מלכים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"ויתגדדו" - שרטו בשרם בחרבות עד כי נשפך דמם כאשר היה מנהגם לעבדו בענין זה

"ויקראו בקול גדול" - שמעו לדברי אליהו עם כי אמר בהתול ולעג

מצודת ציון

"ויתגודדו" - ענין שריטת הבשר כמו (דברים יד א)לא תתגודדו

"כמשפטם" - כמנהגם

"בחרבות" - מלשון חרב