מצודות על מלכים א יח לא

<< מצודות על מלכים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"ישראל יהיה שמך" - על שם שנאמר (בראשית לב כח) כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל וכאלו יתן טעם למה לקח י"ב אבנים ואמר לפי שהם במספר שבטי בני ישראל ולהזכיר זכות ישראל אביהם שגם הוא כמוהו ינצח אלהים אחרים ואנשי נביאי הבעל