מצודות על מלכים א יח לז

<< מצודות על מלכים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"ענני ה'" - בהורדת האש

"ואתה הסבות וגו'" - עבר במקום עתיד ורצה לומר בהנס הזה תסבב אליך את לבם אשר היה עד הנה אחורנית להפנות ממך