מצודות על מלכים א יח מב

<< מצודות על מלכים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"ראש הכרמל" - ראש הר הכרמל

"ויגהר ארצה" - נשתטח לארץ ואחרי זה קם ושם פניו בין ברכיו להתפלל על המטר ואף שה' אמר לו ואתנה מטר וגו' מכל מקום התפלל למהר לתתו בעוד אחאב שם ועל כי היה בטוח שיקובל תפלתו אמר לאחאב מתחילה כי קול המון הגשם

מצודת ציון

"ויגהר" - ענין השתטחות כמו (מלכים ב ד לד)ויגהר עליו