מצודות על מלכים א יח יט

<< מצודות על מלכים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"אוכלי וגו'" - על נביאי האשרה יאמר

"ועתה" - רצה לומר אם תבקש על המטר שלח קבוץ אלי כו' וזה יהיה סיבה שיבוא המטר