מצודות על מלכים א יח לה

<< מצודות על מלכים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"מלא" - או אליהו בעצמו או על ידי מצותו מלאו גם התעלה

"סביב למזבח" - כי בהשפך המים על העולה שעל המזבח נשפך המים למטה על כל המזבח סביב מקום המערכה