מ"ג מלכים א יח לא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר יהוה אליו לאמר ישראל יהיה שמך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אֲבָנִים כְּמִסְפַּר שִׁבְטֵי בְנֵי יַעֲקֹב אֲשֶׁר הָיָה דְבַר יְהוָה אֵלָיו לֵאמֹר יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה שְׁמֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַּ֣ח אֵלִיָּ֗הוּ שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ אֲבָנִ֔ים כְּמִסְפַּ֖ר שִׁבְטֵ֣י בְנֵֽי־יַעֲקֹ֑ב אֲשֶׁר֩ הָיָ֨ה דְבַר־יְהֹוָ֤ה אֵלָיו֙ לֵאמֹ֔ר יִשְׂרָאֵ֖ל יִהְיֶ֥ה שְׁמֶֽךָ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ונסיב אליהו תרתא עסרי אבניא למנין שבטי בני יעקב די הוה פתגמא דיי עמיה למימר ישראל יהי שמך:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך" - למה נאמר כאן לפי שביום שנגלתה שכינה על יעקב בבית אל וקראו ישראל בו ביום אמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך עתידין בניך להקהל כשאר עמים ולבנות מזבח להקטיר עליו בשעת איסור הבמות ואני מתרצה בדבר בבראשית רבה (פב ה)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישראל יהיה שמך" - על שם שנאמר (בראשית לב כח) כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל וכאלו יתן טעם למה לקח י"ב אבנים ואמר לפי שהם במספר שבטי בני ישראל ולהזכיר זכות ישראל אביהם שגם הוא כמוהו ינצח אלהים אחרים ואנשי נביאי הבעל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויקח". מספר בפרטות איך תקן המזבח, שלקח "שתים עשרה אבנים", ולבל נטעה שהיה מספר י"ב כנגד י"ב מזלות, כמו

שהיו גם עובדי המזלות משתמשים במספר י"ב, לזה באר שכוונתו במספר זה "כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר ה' אליו,"שיהיה למעלה מן המזלות ומושל אף על המלאכים, שמצד זה א"ל "ישראל יהיה שמך," שהמה גבוהים מן המזלות: