מצודות על ישעיהו נד יד

<< מצודות על ישעיהו • פרק נד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"רחקי מעושק" - תהיה מרוחקת מן העושקים אשר לא תיראי מהם כלל וכלל

"וממחתה" - ותהיה מרוחקת ממחתה כי לא תוכל להתקרב אליך ותהיה א"כ מרוחקת ממנה

"בצדקה" - בעבור הצדקה שתעשי תהיה נכונה בכל טובה

מצודת ציון

"תכונני" - מלשון הכנה

"כי לא תיראי" - אשר לא תיראי

"וממחתה" - ענין שבר ופחד כמו ואל תחת (יהושע א)