מצודות על ישעיהו נד ב

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ד • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויתדותיך" - היתדות התקועות בארץ חזקי למען לא יזוזו ממקומם והוא ענין מליצה לומר שתתרחב ירושלים מכמות שהיתה ועד עולם תעמוד ולא תחרב עוד

"האריכי מיתריך" - החבלים התלוים בשפולי האוהל לקשרם ביתידות האריכי אותם שיהא נוח לקשרם היטב

"הרחיבי" - להחזיק את כל בניך המרובים

"יטו" - יהיו נוטים לאורך ולרוחב ואל תחשוכי מלהטותם 

מצודת ציון

"ויריעות" - הוא הוילון כמו נוטה שמים כיריעה (תהלים קד)

"משכנותיך" - מלשון משכן

"תחשכי" - ענין מניעה כמו ולא חשכת (בראשית כב)

"מיתריך" - חבלים כמו ואת מיתריהם (שמות לה)

"ויתדותיך" - מלשון יתד ומסמר