מצודות על ישעיהו נד טז

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ד • פסוק ט"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ואנכי בראתי משחית לחבל" - בראתי איש משחית לקלקל את הכלי ההוא ור"ל אני המגרה בך את האויב ואני המשלימו עמך ומתיש כחו

"ומוציא כלי למעשהו" - ע"י הפחמים מוציא כלי הראוי לעשות עמו הדבר אשר עשאוהו בעבורו

"נופח באש פחם" - מנשב באש הנאחז בגחלים כבויים להבעירם יפה 

מצודת ציון

"חרש" - אומן ברזל

"נופח" - מלשון הפחה ונשיבה

"פחם" - גחלים כבוים כמו פחם לגחלים (משלי כו)

"לחבל" - ענין השחתה וקלקול כמו וחובל עול (לעיל י)