מצודות על ישעיהו נד א

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ד • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי רבים" - כי עתה יתרבו בני ירושלים שהיתה שוממה מבני אדם שהיתה מיושבת ברבת עם

"פצחי" - פתחי פה להרים קול רנה והשמיעי קול גדול את ירושלים אשר היית כאשה אשר לא חלה ללדת וכפל הדבר במ"ש

"רני עקרה" - את ירושלים אשר היית כעקרה שלא ילדה על כי אנשים כלו ממנה ואינם הנה עתה בזמן הגאולה רני ושמחי 

מצודת ציון

"פצחי" - ענין פתיחת הפה בהרמת קול כמו פצחו הרים רנה (לעיל מד)

"וצהלי" - ענין השמעת קול גדול כמו צהלו מים (לעיל כד)

"חלה" - ענין חבלי לידה כמו כי חלה גם ילדה (לקמן סו)

"בעולה" - ר"ל מיושבת וכן ולארצך בעולה (לקמן סב)