מצודות על ישעיהו נד טו

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ד • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מי גר אתך" - מי שהיה לו תגר ומריבה עמך הוא יפול אליך לשכון עמך להיות סר למשמעתך

"הן גור יגור" - באמת יחת ויפחד מי שהוא נעדר ונפרד ומרוחק ממני 

מצודת ציון

"גור יגור" - ענין פחד כמו לא תגורו (דברים א)

"אפס" - ענין ההעדר כמו באפס עצים (משלי כו)

"מאותי" - ממני

"גר" - ענין מריבה כמו אל תתגרו בם (דברים ב)

"אתך" - עמך

"עליך" - כמו אליך

"יפול" - ענין נטיה והשכנה וכן אל הכשדים אתה נופל (ירמיהו לז)