מצודות על ישעיהו נד ה

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ד • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וגאלך" - הלא גאלך קדוש ישראל אשר יקרא אלהי כל הארץ וידו בכל משלה וכפל הדבר במלות שונות

"כי בועליך" - כי אדונך המגדל והמרומם אותך הנה שמו ה' צבאות על כי הוא מושל בצבאות מעלה ומטה ואם כן מי יעמוד כנגדו לבטל מעשיו 

מצודת ציון

"בועליך" - ענין אדון כמו אם בעליו עמו (שמות כב)

"עושיך" - ענין הגדלה והרמה וכן ישמח ישראל בעושיו (תהלים קמט)