מצודות על ישעיהו נד ד

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ד • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וחרפת אלמנותיך" - החרפה שהיה לך מאז שהיית מבלי מלך כאלמנה מבלי בעל החרפה ההיא לא תזכרי עוד כי לא תהיה עוד מבלי מלך להזכיר על ידו את הראשונות

"כי בושת עלומיך תשכחי" - כי הבושת שהיה לך בימי נעוריך כאשר היית גולה ומטולטלת הבושה הזאת תשכחי כי לא יקרה לך עוד כזאת להזכר על ידה הראשונות

"ואל תכלמי" - להרים ראש ולהראות גדולה בחושבך פן תגלה שוב

"כי לא תחפירי" - כי היה מובטחת שלא תחפירי עוד ללכת גולה

"אל תיראי" - אל תפחדי שיהיה צאתך מגלות זה כצאתך משאר הגליות שמצאוך בארצך צרות רבות ורעות כי לא תבושי עוד לעולם להיות משועבדת ונכנעת אל העכו"ם 

מצודת ציון

"תחפירי" - ענין בושה וכלימה כמו וחפרה הלבנה (לעיל כד)

"עלומיך" - נעוריך וכן הקצרת ימי עלומיו (תהלים פט)