מ"ג ישעיהו מה כ


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע

מנוקד: הִקָּבְצוּ וָבֹאוּ הִתְנַגְּשׁוּ יַחְדָּו פְּלִיטֵי הַגּוֹיִם לֹא יָדְעוּ הַנֹּשְׂאִים אֶת עֵץ פִּסְלָם וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לֹא יוֹשִׁיעַ.

עם טעמים: הִקָּבְצ֥וּ וָבֹ֛אוּ הִֽתְנַגְּשׁ֥וּ יַחְדָּ֖ו פְּלִיטֵ֣י הַגּוֹיִ֑ם לֹ֣א יָדְע֗וּ הַנֹּֽשְׂאִים֙ אֶת־עֵ֣ץ פִּסְלָ֔ם וּמִתְפַּלְלִ֔ים אֶל־אֵ֖ל לֹ֥א יוֹשִֽׁיעַ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התנגשו" - לשון הגשה והנו"ן טפילה בו כאשר יאמר התנגפו

"פליטי הגוים" - אשר נשארו מחרבו של נבוכדנצר

"לא ידעו הנושאים את עץ פסלם" - להבין דעת

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הקבצו ובאו" אתם "פליטי הגוים" שהם השארית אשר ישארו באחרית הימים מן הגוים שעבדו הפסל והמסכה לכם אני אומר התקבצו תחלה איש איש מארצו ואח"כ "התנגשו יחד" להועץ ולחקור ולדרוש על האמת, ואז הלא תראו כי "לא ידעו הנשאים את עץ פסלם", כי הנושאים עץ פסלם לא ידעו בעצמם מה ולמי ולמה הם עובדים העבודה הזאת, הפך מן התורה אשר שם ה' לפני בני ישראל שהודיעם טעמי המצות ועניניהם, כמ"ש לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני, וגם מה שמכונים את תפלתם להעלותו ע"י הפסל אל הכוכבים ולהוריד רוחניות הכוכב על הפסל, יראו כי הם מתפללים אל אל לא יושיע:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הקבצו וגו'" - הפחותים שבעכו"ם עובדי האליל הקבצו בואו אלי התנגשו כולכם יחד להתווכח עמדי אבל הנושאים את עץ פסלם אשר לא ימיש ממקומו המתפללים אל אשר לא יוכל להושיע לא ישימו לב לדעת ולהבין מעשיהם

מצודת ציון

"התנגשו" - מלשון הגשה

"פליטי" - ענין פחות ושפל כמו פליטי אפרים (שופטים יב)ופי' הפחותים והנבזים שבאפרים

"פסלם" - מלשון פסל וצורה