מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישר הוא יבנה עירי וגלותי ישלח לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אָנֹכִי הַעִירֹתִהוּ בְצֶדֶק וְכָל דְּרָכָיו אֲיַשֵּׁר הוּא יִבְנֶה עִירִי וְגָלוּתִי יְשַׁלֵּחַ לֹא בִמְחִיר וְלֹא בְשֹׁחַד אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אָֽנֹכִי֙ הַעִירֹתִ֣הֽוּ בְצֶ֔דֶק וְכׇל־דְּרָכָ֖יו אֲיַשֵּׁ֑ר הֽוּא־יִבְנֶ֤ה עִירִי֙ וְגָלוּתִ֣י יְשַׁלֵּ֔חַ לֹ֤א בִמְחִיר֙ וְלֹ֣א בְשֹׁ֔חַד אָמַ֖ר יְהֹוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"העירותיהו" - מלשון התעוררות

"במחיר" - ענין חליפת הדבר ושוויו כמו יקחו מקוה במחיר (מלכים א' י) 

מצודת דוד

"לא במחיר" - לא יתן לו מי מחירם ולא יקבל ממי שוחד בעבורם

"וגלותי" - ישראל שהגליתים לבבל ישלחם הוא לארצם

"הוא יבנה עירי" - ר"ל הוא יתן כסף וזהב לבנותה

"וכל דרכיו אישר" - ר"ל לא יכשל בהליכתו כאלו ילך בדרך ישר ושוה

"אנכי העירותיהו" - על כורש האמור בתחילת הענין יאמר שהוא העיר לבבו לבוא על בבל ולהחריבה וההערה היה בצדק כי ראויה היא לאבדון

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנכי העירתיהו בצדק", העירותי גם רצון כורש לעשות צדק לישראל, ובכח היכולת הבב"ת "כל דרכיו אישר" להכין לפניו כל האמצעיים אל התכלית הנרצה לי, והוא "שהוא יבנה עירי וגלותי ישלח", וזה יעשה רק על ידי שנתתי זאת בלבו כי יעשה זאת "לא במחיר". הדלתות מגבילות, "הוא יבנה עירי לא במחיר, וגלותי ישלח לא בשחד" כי דרך שישלמו מחיר להבונה בנין, והוא יבנה לא במחיר, ודרך לתת שחד להמשלח רצוצים חפשים, והוא ישלחם בלא שחד: