מצודות על ישעיהו מב כג

מצודות על ישעיהו • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"יקשיב" - וכי נמצא מי בכם אשר יקשיב לשמוע דבר שיעמוד לו באחרונה

"מי בכם" - ר"ל וכי נמצא מי בכם אשר יאזין לתת לב לזאת האמור למטה

מצודת ציון

"יאזין" - ישמע באזניו

"יקשיב" - ענין שמיעה