מצודות על ישעיהו מב ז

<< מצודות על ישעיהו • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"להוציא" - את ישראל האסורים בבבל תוציא מבית מסגירם ומבית כלא תוציא את היושבים שמה בחושך

"לפקוח" - מי שנתעוורו עיניו מלראות פועל ה' אתה תפתחם ותשכילם

מצודת ציון

"לפקוח" - ענין פתיחה כמו פוקח עורים (שם קמו)

"מבית כלא" - מקום מאסר