מצודות על ישעיהו מב ה


מצודת דוד

"לעם עליה" - אל העם אשר הם עליה נתן נשמה ואל שאר הבריות המתהלכים בה נתן רוח החיוני

"רוקע" - פרש את הארץ והוציא צאצאיה הם הצמחים כולם

"ונוטיהם" - הוא נטה אותם להיות כאוהל

מצודת ציון

"רוקע" - ענין פרישה וכן לרוקע הארץ על המים (שם קלו)