מצודות על ישעיהו מב ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"לאור גוים" - להאיר עיני הגוים כולם לדעת שה' הוא האלהים

"ואצרך" - אני אשמור אותך

"ואתנך לברית עם" - אתן הכח בידך להסב עמי לבריתי לקיים התורה והמצוה

"ואחזק בידך" - אאחוז בידיך להגביר אותך על כל

"קראתיך בצדק" - על המשיח יאמר מה שקראתי בשמך על ידי הנביאים הוא בצדק ודבר המתקיים

מצודת ציון

"ואחזק" - ענין אחיזה

"ואצרך" - ענין שמירה