מצודות על ישעיהו מב יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"החרשים שמעו" - אתם ישראל החרשים משמוע דבר ה' והעורים מלראות מצותיו שמעו מעתה והביטו לראות הואיל וטובה גדולה מוכנת לכם

מצודת ציון

"הביטו" - ענין הסתכלות וראיה