מצודות על ישעיהו מב י

<< מצודות על ישעיהו • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"איים ויושביהם" - האיים עצמם והיושבים בהם יהללו לה' והוא ענין מליצה כי אין האיים והבריות בעלי דעה ודבור להלל וכן נאמר נהרות ימחאו כף (תהלים צח)

"יורדי הים" - הפורשים בים והבריות הממלאים את הים גם המה יהללו לה'

"שירו לה'" - אז ישירו לה' שיר חדש ותהלתו יהיה נשמע מקצה הארץ