מצודות על ישעיהו מב יא

<< מצודות על ישעיהו • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"יצוחו" - ר"ל יהיה נשמע קול צוחה של שמחה והלל

"ירונו וגו'" - היושבים על הסלע ירונו תהלות ה'

"ישאו מדבר וגו'" - כל מדבר ועריו וכל חצרים אשר תשב בהם עדת קדר כולם ישאו קול שיר

מצודת ציון

"יצוחו" - ענין הרמת קול